Giá từ:    Đến:  Tổng điểm:
Dãy số không bao gồm: 123456789
VD: *68, 09*68, 0913*, 0916*, 0918, 09*99  Tìm Kiếm Nâng Cao
Lựa chọn theo đầu số

STT Số Sim Giá Tiền Mạng Đặt Mua
1 04.22.666666 666,000,000 sim so dep Home 0422666666 Đặt mua
2 0928.66.8888 198,000,000 sim so dep VietNamobile 0928668888 Đặt mua
3 092.678.9999 198,000,000 sim so dep VietNamobile 0926789999 Đặt mua
4 01248.999.999 186,000,000 sim so dep VinaPhone 01248999999 Đặt mua
5 0168.666.8888 168,000,000 sim so dep Viettel 01686668888 Đặt mua
6 043.91.99999 168,000,000 sim so dep Home 0439199999 Đặt mua
7 043.91.88888 128,000,000 sim so dep Home 0439188888 Đặt mua
8 04.22.123456 86,000,000 sim so dep Home 0422123456 Đặt mua
9 0984155555 85,000,000 sim so dep Viettel 0984155555 Đặt mua
10 01.67.888.9999 79,000,000 sim so dep Viettel 01678889999 Đặt mua
11 0969.255555 75,000,000 sim so dep Viettel 0969255555 Đặt mua
12 0978138888 75,000,000 sim so dep Viettel 0978138888 Đặt mua
13 0168.678.9999 68,000,000 sim so dep Viettel 01686789999 Đặt mua
14 09.06.08.6666 68,000,000 sim so dep MobiFone 0906086666 Đặt mua
15 0907148888 65,000,000 sim so dep MobiFone 0907148888 Đặt mua
16 0963578888 65,000,000 sim so dep Viettel 0963578888 Đặt mua
17 0963108888 65,000,000 sim so dep Viettel 0963108888 Đặt mua
18 0976918888 65,000,000 sim so dep Viettel 0976918888 Đặt mua
19 0987508888 65,000,000 sim so dep Viettel 0987508888 Đặt mua
20 0945.17.8888 65,000,000 sim so dep VinaPhone 0945178888 Đặt mua
21 0968.03.8888 65,000,000 sim so dep Viettel 0968038888 Đặt mua
22 098.773.8888 65,000,000 sim so dep Viettel 0987738888 Đặt mua
23 0963.50.8888 65,000,000 sim so dep Viettel 0963508888 Đặt mua
24 0915549999 65,000,000 sim so dep VinaPhone 0915549999 Đặt mua
25 0984139999 65,000,000 sim so dep Viettel 0984139999 Đặt mua
26 0936749999 65,000,000 sim so dep MobiFone 0936749999 Đặt mua
27 0969089999 65,000,000 sim so dep Viettel 0969089999 Đặt mua
28 0976259999 65,000,000 sim so dep Viettel 0976259999 Đặt mua
29 0969519999 65,000,000 sim so dep Viettel 0969519999 Đặt mua
30 0963169999 65,000,000 sim so dep Viettel 0963169999 Đặt mua
31 0985949999 65,000,000 sim so dep Viettel 0985949999 Đặt mua
32 0988438888 65,000,000 sim so dep Viettel 0988438888 Đặt mua
33 0989786666 60,000,000 sim so dep Viettel 0989786666 Đặt mua
34 0123.686.8888 56,000,000 sim so dep VinaPhone 01236868888 Đặt mua
35 0987506666 55,000,000 sim so dep Viettel 0987506666 Đặt mua
36 0903746666 50,000,000 sim so dep MobiFone 0903746666 Đặt mua
37 0984986666 50,000,000 sim so dep Viettel 0984986666 Đặt mua
38 0983276666 50,000,000 sim so dep Viettel 0983276666 Đặt mua
39 016.79.79.8888 48,000,000 sim so dep Viettel 01679798888 Đặt mua
40 09.1689.1689 48,000,000 sim so dep VinaPhone 0916891689 Đặt mua
41 0978012345 45,000,000 sim so dep Viettel 0978012345 Đặt mua
42 0976012345 45,000,000 sim so dep Viettel 0976012345 Đặt mua
43 0962976666 40,000,000 sim so dep Viettel 0962976666 Đặt mua
44 0966787777 40,000,000 sim so dep Viettel 0966787777 Đặt mua
45 043.913.9999 39,000,000 sim so dep Home 0439139999 Đặt mua
46 0906305555 36,000,000 sim so dep MobiFone 0906305555 Đặt mua
47 0903653333 36,000,000 sim so dep MobiFone 0903653333 Đặt mua
48 0122.333.9999 36,000,000 sim so dep MobiFone 01223339999 Đặt mua
49 0982705555 35,000,000 sim so dep Viettel 0982705555 Đặt mua
50 0906435555 35,000,000 sim so dep MobiFone 0906435555 Đặt mua
51 093.555.0000 35,000,000 sim so dep MobiFone 0935550000 Đặt mua
52 043.9.10.8888 35,000,000 sim so dep Home 0439108888 Đặt mua
53 0908193333 30,000,000 sim so dep MobiFone 0908193333 Đặt mua
54 0907105555 30,000,000 sim so dep MobiFone 0907105555 Đặt mua
55 043.9.14.8888 28,000,000 sim so dep Home 0439148888 Đặt mua
56 0943.30.30.30 25,000,000 sim so dep VinaPhone 0943303030 Đặt mua
57 0944915555 25,000,000 sim so dep VinaPhone 0944915555 Đặt mua
58 0939873333 22,000,000 sim so dep MobiFone 0939873333 Đặt mua
59 0935959959 22,000,000 sim so dep MobiFone 0935959959 Đặt mua
60 0906909909 22,000,000 sim so dep MobiFone 0906909909 Đặt mua
61 0904234234 22,000,000 sim so dep MobiFone 0904234234 Đặt mua
62 0.916.916.999 20,000,000 sim so dep VinaPhone 0916916999 Đặt mua
63 0934873333 20,000,000 sim so dep MobiFone 0934873333 Đặt mua
64 0988424242 20,000,000 sim so dep Viettel 0988424242 Đặt mua
65 0169.2.88.9999 19,800,000 sim so dep Viettel 01692889999 Đặt mua
66 01.686.77.8888 19,800,000 sim so dep Viettel 01686778888 Đặt mua
67 0166.466.8888 19,800,000 sim so dep Viettel 01664668888 Đặt mua
68 0949.86.66.88 19,800,000 sim so dep VinaPhone 0949866688 Đặt mua
69 0912.38.78.78 19,800,000 sim so dep VinaPhone 0912387878 Đặt mua
70 01229.444.444 18,600,000 sim so dep MobiFone 01229444444 Đặt mua
71 016.99.88.7777 16,800,000 sim so dep Viettel 01699887777 Đặt mua
72 0935234999 15,000,000 sim so dep MobiFone 0935234999 Đặt mua
73 0937858858 15,000,000 sim so dep MobiFone 0937858858 Đặt mua
74 0918643333 15,000,000 sim so dep VinaPhone 0918643333 Đặt mua
75 09.1668.1688 12,800,000 sim so dep VinaPhone 0916681688 Đặt mua
76 09.125.13579 12,800,000 sim so dep VinaPhone 0912513579 Đặt mua
77 01243.11.9999 12,000,000 sim so dep VinaPhone 01243119999 Đặt mua
78 09.33.66666.5 11,800,000 sim so dep MobiFone 0933666665 Đặt mua
79 09.33.66666.2 11,800,000 sim so dep MobiFone 0933666662 Đặt mua
80 09.29.02.2008 9,800,000 sim so dep VietNamobile 0929022008 Đặt mua
81 091.66.84.888 9,800,000 sim so dep VinaPhone 0916684888 Đặt mua
82 09.1615.88.66 9,800,000 sim so dep VinaPhone 0916158866 Đặt mua
83 0916.14.86.86 9,800,000 sim so dep VinaPhone 0916148686 Đặt mua
84 09.1396.1396 9,800,000 sim so dep VinaPhone 0913961396 Đặt mua
85 091.222.2002 9,800,000 sim so dep VinaPhone 0912222002 Đặt mua
86 090.546.0000 9,800,000 sim so dep MobiFone 0905460000 Đặt mua
87 0977867868 9,000,000 sim so dep Viettel 0977867868 Đặt mua
88 0975149149 9,000,000 sim so dep Viettel 0975149149 Đặt mua
89 09166.3.89.89 8,900,000 sim so dep VinaPhone 0916638989 Đặt mua
90 09.16.14.88.99 8,900,000 sim so dep VinaPhone 0916148899 Đặt mua
91 012.56.96.96.96 8,600,000 sim so dep VinaPhone 01256969696 Đặt mua
92 01229.111.888 8,600,000 sim so dep MobiFone 01229111888 Đặt mua
93 091.66.74.888 8,600,000 sim so dep VinaPhone 0916674888 Đặt mua
94 091.666.1268 8,600,000 sim so dep VinaPhone 0916661268 Đặt mua
95 0916.14.3999 8,600,000 sim so dep VinaPhone 0916143999 Đặt mua
96 09127.14.999 8,600,000 sim so dep VinaPhone 0912714999 Đặt mua
97 0912.510.510 8,600,000 sim so dep VinaPhone 0912510510 Đặt mua
98 01229.111.999 8,500,000 sim so dep MobiFone 01229111999 Đặt mua
99 0968669869 8,000,000 sim so dep Viettel 0968669869 Đặt mua
100 09.42.43.2999 8,000,000 sim so dep VinaPhone 0942432999 Đặt mua
101 0938.317888 8,000,000 sim so dep MobiFone 0938317888 Đặt mua
102 01235.268888 8,000,000 sim so dep VinaPhone 01235268888 Đặt mua
103 012.9949.8888 8,000,000 sim so dep VinaPhone 01299498888 Đặt mua
104 012.9630.9999 8,000,000 sim so dep VinaPhone 01296309999 Đặt mua
105 012.9630.8888 8,000,000 sim so dep VinaPhone 01296308888 Đặt mua
106 0969.305.999 8,000,000 sim so dep Viettel 0969305999 Đặt mua
107 0969.302.999 8,000,000 sim so dep Viettel 0969302999 Đặt mua
108 0966.532.888 8,000,000 sim so dep Viettel 0966532888 Đặt mua
109 0966.531.888 8,000,000 sim so dep Viettel 0966531888 Đặt mua
110 0966.506.999 8,000,000 sim so dep Viettel 0966506999 Đặt mua
111 0966.5.10.999 8,000,000 sim so dep Viettel 0966510999 Đặt mua
112 096.6465.888 8,000,000 sim so dep Viettel 0966465888 Đặt mua
113 096.609.5888 8,000,000 sim so dep Viettel 0966095888 Đặt mua
114 096.246.5888 8,000,000 sim so dep Viettel 0962465888 Đặt mua
115 096.246.3999 8,000,000 sim so dep Viettel 0962463999 Đặt mua
116 096.2324.999 8,000,000 sim so dep Viettel 0962324999 Đặt mua
117 0948.65.1999 8,000,000 sim so dep VinaPhone 0948651999 Đặt mua
118 0942.797.888 8,000,000 sim so dep VinaPhone 0942797888 Đặt mua
119 0942.18.3999 8,000,000 sim so dep VinaPhone 0942183999 Đặt mua
120 094.265.1999 8,000,000 sim so dep VinaPhone 0942651999 Đặt mua
121 094.264.1999 8,000,000 sim so dep VinaPhone 0942641999 Đặt mua
122 0938.603.999 8,000,000 sim so dep MobiFone 0938603999 Đặt mua
123 0938.175.999 8,000,000 sim so dep MobiFone 0938175999 Đặt mua
124 0934.055.888 8,000,000 sim so dep MobiFone 0934055888 Đặt mua
125 0932.765.999 8,000,000 sim so dep MobiFone 0932765999 Đặt mua
126 093.474.6886 7,900,000 sim so dep MobiFone 0934746886 Đặt mua
127 09.168.23.666 7,900,000 sim so dep VinaPhone 0916823666 Đặt mua
128 09166.29.666 7,900,000 sim so dep VinaPhone 0916629666 Đặt mua
129 01229.222.888 6,800,000 sim so dep MobiFone 01229222888 Đặt mua
130 0946.395.999 6,800,000 sim so dep VinaPhone 0946395999 Đặt mua
131 09.345678.80 6,800,000 sim so dep MobiFone 0934567880 Đặt mua
132 09.345678.29 6,800,000 sim so dep MobiFone 0934567829 Đặt mua
133 09.345678.26 6,800,000 sim so dep MobiFone 0934567826 Đặt mua
134 091.666.0168 6,800,000 sim so dep VinaPhone 0916660168 Đặt mua
135 091.33.90.666 6,800,000 sim so dep VinaPhone 0913390666 Đặt mua
136 091.222.0168 6,800,000 sim so dep VinaPhone 0912220168 Đặt mua
137 09.1251.39.39 6,500,000 sim so dep VinaPhone 0912513939 Đặt mua
138 0947537999 6,000,000 sim so dep VinaPhone 0947537999 Đặt mua
139 0919418889 6,000,000 sim so dep VinaPhone 0919418889 Đặt mua
140 0966633396 6,000,000 sim so dep Viettel 0966633396 Đặt mua

Design By: www.stv.vn