Giá từ:    Đến:  Tổng điểm:
Dãy số không bao gồm: 123456789
VD: *68, 09*68, 0913*, 0916*, 0918, 09*99  Tìm Kiếm Nâng Cao
Lựa chọn theo đầu số

STT Số Sim Giá Tiền Mạng Đặt Mua
1 0972.43.9699 950,000,000 sim so dep Viettel 0972439699 Đặt mua
2 0989.888.120 800,000,000 sim so dep Viettel 0989888120 Đặt mua
3 0912.788.234 800,000,000 sim so dep VinaPhone 0912788234 Đặt mua
4 0908.62.2003 800,000,000 sim so dep MobiFone 0908622003 Đặt mua
5 097.668.4656 800,000,000 sim so dep Viettel 0976684656 Đặt mua
6 0987.888.354 800,000,000 sim so dep Viettel 0987888354 Đặt mua
7 0972.440.988 800,000,000 sim so dep Viettel 0972440988 Đặt mua
8 090.23.99999 680,000,000 sim so dep MobiFone 0902399999 Đặt mua
9 04.22.666666 666,000,000 sim so dep Home 0422666666 Đặt mua
10 0915777777 580,000,000 sim so dep VinaPhone 0915777777 Đặt mua
11 0936777777 470,000,000 sim so dep MobiFone 0936777777 Đặt mua
12 0976099999 250,000,000 sim so dep Viettel 0976099999 Đặt mua
13 092.678.9999 198,000,000 sim so dep VietNamobile 0926789999 Đặt mua
14 0928.66.8888 198,000,000 sim so dep VietNamobile 0928668888 Đặt mua
15 0913729999 130,000,000 sim so dep VinaPhone 0913729999 Đặt mua
16 01633686868 120,000,000 sim so dep Viettel 01633686868 Đặt mua
17 0168.678.9999 98,000,000 sim so dep Viettel 01686789999 Đặt mua
18 0123.686.8888 98,000,000 sim so dep VinaPhone 01236868888 Đặt mua
19 0977528888 95,000,000 sim so dep Viettel 0977528888 Đặt mua
20 04.22.123456 86,000,000 sim so dep Home 0422123456 Đặt mua
21 01253788888 80,100,000 sim so dep VinaPhone 01253788888 Đặt mua
22 0936668866 80,000,000 sim so dep MobiFone 0936668866 Đặt mua
23 01638797979 80,000,000 sim so dep Viettel 01638797979 Đặt mua
24 0919.299.299 79,000,000 sim so dep VinaPhone 0919299299 Đặt mua
25 09.06.08.6666 79,000,000 sim so dep MobiFone 0906086666 Đặt mua
26 016.79.79.8888 79,000,000 sim so dep Viettel 01679798888 Đặt mua
27 0988438888 65,000,000 sim so dep Viettel 0988438888 Đặt mua
28 01254088888 60,100,000 sim so dep VinaPhone 01254088888 Đặt mua
29 0966666689 60,000,000 sim so dep Viettel 0966666689 Đặt mua
30 098.55555.99 59,000,000 sim so dep Viettel 0985555599 Đặt mua
31 0972666668 50,600,000 sim so dep Viettel 0972666668 Đặt mua
32 0939999777 50,000,000 sim so dep MobiFone 0939999777 Đặt mua
33 01638555666 50,000,000 sim so dep Viettel 01638555666 Đặt mua
34 0917.579.579 48,600,000 sim so dep VinaPhone 0917579579 Đặt mua
35 0918.969.969 48,600,000 sim so dep VinaPhone 0918969969 Đặt mua
36 0918.966.966 46,000,000 sim so dep VinaPhone 0918966966 Đặt mua
37 0983317777 45,000,000 sim so dep Viettel 0983317777 Đặt mua
38 0976012345 45,000,000 sim so dep Viettel 0976012345 Đặt mua
39 0978012345 45,000,000 sim so dep Viettel 0978012345 Đặt mua
40 0915.339.339 42,500,000 sim so dep VinaPhone 0915339339 Đặt mua
41 01679066666 40,100,000 sim so dep Viettel 01679066666 Đặt mua
42 01677566666 40,100,000 sim so dep Viettel 01677566666 Đặt mua
43 01693166666 40,100,000 sim so dep Viettel 01693166666 Đặt mua
44 01633466666 40,100,000 sim so dep Viettel 01633466666 Đặt mua
45 01685066666 40,100,000 sim so dep Viettel 01685066666 Đặt mua
46 01677366666 40,100,000 sim so dep Viettel 01677366666 Đặt mua
47 01638066666 40,100,000 sim so dep Viettel 01638066666 Đặt mua
48 01652066666 40,100,000 sim so dep Viettel 01652066666 Đặt mua
49 01695166666 40,100,000 sim so dep Viettel 01695166666 Đặt mua
50 0936868866 40,000,000 sim so dep MobiFone 0936868866 Đặt mua
51 0987807777 40,000,000 sim so dep Viettel 0987807777 Đặt mua
52 01666666699 40,000,000 sim so dep Viettel 01666666699 Đặt mua
53 0982386386 40,000,000 sim so dep Viettel 0982386386 Đặt mua
54 0917.599.599 39,800,000 sim so dep VinaPhone 0917599599 Đặt mua
55 09.19.29.69.99 39,800,000 sim so dep VinaPhone 0919296999 Đặt mua
56 043.913.9999 39,000,000 sim so dep Home 0439139999 Đặt mua
57 09.19.29.59.99 38,600,000 sim so dep VinaPhone 0919295999 Đặt mua
58 0909.967.967 37,000,000 sim so dep MobiFone 0909967967 Đặt mua
59 0972999989 35,000,000 sim so dep Viettel 0972999989 Đặt mua
60 093.555.0000 35,000,000 sim so dep MobiFone 0935550000 Đặt mua
61 0932555558 35,000,000 sim so dep MobiFone 0932555558 Đặt mua
62 0983903333 35,000,000 sim so dep Viettel 0983903333 Đặt mua
63 043.9.10.8888 35,000,000 sim so dep Home 0439108888 Đặt mua
64 0975999968 35,000,000 sim so dep Viettel 0975999968 Đặt mua
65 0907555556 35,000,000 sim so dep MobiFone 0907555556 Đặt mua
66 0982303333 35,000,000 sim so dep Viettel 0982303333 Đặt mua
67 0986747474 35,000,000 sim so dep Viettel 0986747474 Đặt mua
68 0917.996.996 33,800,000 sim so dep VinaPhone 0917996996 Đặt mua
69 01645668668 30,100,000 sim so dep Viettel 01645668668 Đặt mua
70 0965807777 30,000,000 sim so dep Viettel 0965807777 Đặt mua
71 0962186186 30,000,000 sim so dep Viettel 0962186186 Đặt mua
72 0965550000 30,000,000 sim so dep Viettel 0965550000 Đặt mua
73 0987536789 30,000,000 sim so dep Viettel 0987536789 Đặt mua
74 0963330000 30,000,000 sim so dep Viettel 0963330000 Đặt mua
75 0963537777 30,000,000 sim so dep Viettel 0963537777 Đặt mua
76 01.686.77.8888 29,800,000 sim so dep Viettel 01686778888 Đặt mua
77 0169.2.88.9999 29,800,000 sim so dep Viettel 01692889999 Đặt mua
78 0918.969.888 29,800,000 sim so dep VinaPhone 0918969888 Đặt mua
79 0919.292.888 29,800,000 sim so dep VinaPhone 0919292888 Đặt mua
80 0166.466.8888 28,600,000 sim so dep Viettel 01664668888 Đặt mua
81 0988797797 28,000,000 sim so dep Viettel 0988797797 Đặt mua
82 0942367777 28,000,000 sim so dep VinaPhone 0942367777 Đặt mua
83 043.9.14.8888 28,000,000 sim so dep Home 0439148888 Đặt mua
84 01229.444.444 26,800,000 sim so dep MobiFone 01229444444 Đặt mua
85 0967454545 26,000,000 sim so dep Viettel 0967454545 Đặt mua
86 0905888668 26,000,000 sim so dep MobiFone 0905888668 Đặt mua
87 0987988886 25,600,000 sim so dep Viettel 0987988886 Đặt mua
88 0975006688 25,000,000 sim so dep Viettel 0975006688 Đặt mua
89 0965947777 25,000,000 sim so dep Viettel 0965947777 Đặt mua
90 0969000222 25,000,000 sim so dep Viettel 0969000222 Đặt mua
91 0985872222 25,000,000 sim so dep Viettel 0985872222 Đặt mua
92 0964888333 25,000,000 sim so dep Viettel 0964888333 Đặt mua
93 0917.991.991 23,800,000 sim so dep VinaPhone 0917991991 Đặt mua
94 0967000222 23,000,000 sim so dep Viettel 0967000222 Đặt mua
95 0966005005 23,000,000 sim so dep Viettel 0966005005 Đặt mua
96 0964889889 23,000,000 sim so dep Viettel 0964889889 Đặt mua
97 0906909909 22,000,000 sim so dep MobiFone 0906909909 Đặt mua
98 0904234234 22,000,000 sim so dep MobiFone 0904234234 Đặt mua
99 0935959959 22,000,000 sim so dep MobiFone 0935959959 Đặt mua
100 01662101010 20,100,000 sim so dep Viettel 01662101010 Đặt mua
101 0939887799 20,000,000 sim so dep MobiFone 0939887799 Đặt mua
102 0936885885 20,000,000 sim so dep MobiFone 0936885885 Đặt mua
103 0988424242 20,000,000 sim so dep Viettel 0988424242 Đặt mua
104 0906009060 20,000,000 sim so dep MobiFone 0906009060 Đặt mua
105 0918.969.666 19,800,000 sim so dep VinaPhone 0918969666 Đặt mua
106 0949.86.66.88 19,800,000 sim so dep VinaPhone 0949866688 Đặt mua
107 0917.99.88.66 19,800,000 sim so dep VinaPhone 0917998866 Đặt mua
108 0917.99.8668 19,800,000 sim so dep VinaPhone 0917998668 Đặt mua
109 09.19.79.86.68 19,800,000 sim so dep VinaPhone 0919798668 Đặt mua
110 0912.38.78.78 19,800,000 sim so dep VinaPhone 0912387878 Đặt mua
111 0978.35.6868 19,000,000 sim so dep Viettel 0978356868 Đặt mua
112 0917.99.39.39 18,600,000 sim so dep VinaPhone 0917993939 Đặt mua
113 0917.99.6886 18,600,000 sim so dep VinaPhone 0917996886 Đặt mua
114 016.99.88.7777 18,600,000 sim so dep Viettel 01699887777 Đặt mua
115 0915.33.88.66 18,600,000 sim so dep VinaPhone 0915338866 Đặt mua
116 0987155155 18,000,000 sim so dep Viettel 0987155155 Đặt mua
117 0972222255 18,000,000 sim so dep Viettel 0972222255 Đặt mua
118 0982988886 18,000,000 sim so dep Viettel 0982988886 Đặt mua
119 0986.367.368 18,000,000 sim so dep Viettel 0986367368 Đặt mua
120 0905333336 18,000,000 sim so dep MobiFone 0905333336 Đặt mua
121 0965999111 18,000,000 sim so dep Viettel 0965999111 Đặt mua
122 0973558668 18,000,000 sim so dep Viettel 0973558668 Đặt mua
123 0972768768 18,000,000 sim so dep Viettel 0972768768 Đặt mua
124 0912472222 18,000,000 sim so dep VinaPhone 0912472222 Đặt mua
125 0988996966 18,000,000 sim so dep Viettel 0988996966 Đặt mua
126 0967000444 18,000,000 sim so dep Viettel 0967000444 Đặt mua
127 0983.66.6996 18,000,000 sim so dep Viettel 0983666996 Đặt mua
128 09.79.86.39.68 18,000,000 sim so dep Viettel 0979863968 Đặt mua
129 0944797797 18,000,000 sim so dep VinaPhone 0944797797 Đặt mua
130 0965000444 18,000,000 sim so dep Viettel 0965000444 Đặt mua
131 09.8888.2006 18,000,000 sim so dep Viettel 0988882006 Đặt mua
132 0965556655 18,000,000 sim so dep Viettel 0965556655 Đặt mua
133 0965888000 18,000,000 sim so dep Viettel 0965888000 Đặt mua
134 0965999000 18,000,000 sim so dep Viettel 0965999000 Đặt mua
135 0989002233 18,000,000 sim so dep Viettel 0989002233 Đặt mua
136 0965977999 18,000,000 sim so dep Viettel 0965977999 Đặt mua
137 0932888828 17,000,000 sim so dep MobiFone 0932888828 Đặt mua
138 09189.68.666 16,800,000 sim so dep VinaPhone 0918968666 Đặt mua
139 0986.986.989 16,000,000 sim so dep Viettel 0986986989 Đặt mua
140 0969000444 16,000,000 sim so dep Viettel 0969000444 Đặt mua

Design By: www.stv.vn